понедељак, 03. октобар 2011.

КЕРУША

КЕРУША

Пошто је данас годишњица рођења Серјожиног (што нисам знао али знам да је 27 децембар датум када је скончао) , да поставим своју песму инспирисану Песмом о креуши..
Иначе, тек сам скоро погледао оригинал, уопште није у десетерцу, а ММПешић га лепо скоцако у ту метрику...

К Е Р У Ш А

Заледи се и укочи вода,
укочи се и вир псећих зена,
диже поглед пут небеског свода
и пита се где су деца њена.

Па Влашиће виде како зебу
- седам зрна сред Кумове трине
у свакоме позна своју бебу
ко ваздиже горе душе њине?

Њихов вапај ноћну таму љушти
али човек не зна туга шта је
нити говор разуме немушти
каже како пас на месец лаје.

Човек душу сакрио под резе,
заплео се у приземне вреже,
нема појма зашто плачу брезе
док Серјожа себи вене реже...